ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/07/1973

סיכום מס' 35 ; צו מס נסיעות חוץ ; צו מס קניה ; צו תעריף המכס והפטור.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים