ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/11/1972

סיכום מס' 27 ; צו שעת חירום ;מס בולים ; מס קניה ; תעריף המכס והפטור.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים