ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 06/07/1972

סיכום מס' 25 ; צו שעת חירום ; צו מס קניה ; צו מס נסיעות חוץ.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים