ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/01/1972

צווי מס קנייה (סחורות ושירותים) (הטלת מס ושיעורו) (תיקונים מס' 14,16,18,19). תשל"ב-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים