ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/12/1971

צו תעריף המכס והפטור (החלטת התוספת) (תיקון מס' 68), תשל"א-1971) (תיקונים מס' 88, 89, 90). תשל"ב-1971: צו מס קנייה (סחורות ושירותים) (הטלת מס ושיעורו) (תיקונים מס' 4,5,6). תשל"ב-1971.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים