ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/06/1971

צווי מכס ; צו תעריף המכס והפטור(החלפת התוספת )(תיקון מס' 58,56,55,53,49,48,47,45,42,39,37)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים