ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/07/1970

צווי תעריף המכס והפטור (הוראת שעה מס' 209, 210, 212), תש"ל-1970. צווי שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 16,18,20)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים