ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/05/1970

צווי תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת)/(הוראות שעה מס' 197,199,204,205,206), תש"ל-1970.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים