ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/02/1970

צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס' 182, 183, 185, 187,188,190, 191),תש"ל-1970.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים