ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 05/04/1970

תקציב משרד הדואר והסעיפים הצמודים לו לשנת 1970/71 ; ועדת משנה לעניין גימלאות ומשכורת לשרים,שופטים וכו'.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים