ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/03/1970

תקציב המשרד לקליטת העלייה והסעיפים הצמודים לו לשנת 1970/71

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים