ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/04/1970

תקציב משרד האוצר לשנת 1970/71 והסעיפים הצמודים לו.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים