ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/07/1973

סיכומים והצעות ; ועדת משנה לתקנות ניירות ערך.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים