ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/09/1972

סיכומיה והצעותיה של ועדת הכספים לדו"ח מס' 22 של מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים