ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/07/1972

המבנה הארגוני, דרכי הניהול והפיקוח במשרד הסעד. מינהל התעופה האזרחית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים