ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/06/1972

דו"ח על מאזן זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה ליום 31.3.71

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים