ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/05/1972

העסקת עובדים תושבי השטחים המוחזקים (דו"ח שנתי של מבקר המדינה מס' 22)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים