ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/07/1971

סיכומיה והצעותיה לדו"ח מס' 21 של מבקר המדינה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים