ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/07/1971

סיכומיה והצעותיה של הועדה לדו"ח מס' 21 של מבקר המדינה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים