ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/06/1971

סקר פיתוח ברשויות המקומיות, פיקוח וטרינרי ברשויות המקומיות (דו"ח מבקר המדינה מס' 21).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים