ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/06/1971

שירותי בריאות הנפש (דוח מבקר המדינה מס' 21).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים