ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/06/1971

סדרי בחינוך ; התאחדות לענייני ים כנרת (דו"ח מבקר המדינה מס' 21)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים