ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/06/1971

התכנית לאיחוד התעשייה הכימית ; בינוי ; (דו"ח מבקר המדינה מס' 21).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים