ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/06/1971

התקשרויות עם מפעלי תעשיה (דו"ח מס' 21 של מבקר המדינה ) ; ביקורת במועצה להימורים בספורט.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים