ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/05/1971

מאזן זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה ליום 31.3.1970 (דוח מבקר המדינה מס' 21)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים