ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/05/1971

הוצאות שונות ; פיקוח וטרינרי-רשויות מקומיות (דו"ח מבקר המדינה מס' 21)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים