ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 06/07/1970

סיכומים והמלצותה של ועדת המשנה לדו"ח מבקר המדינה מס' 20.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים