ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/06/1970

ביטול ההצמדה על הלוואות פיתוח (דו"ח מבקר המדינה מס' 20)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים