ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/06/1970

מאזן זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה ליום 31.3.69 (דו"ח מבקר המדינה מס' 20)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים