ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 06/03/1973

גמלאות לנושאי משרה בשלטון ; משכורות שופטים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים