ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/08/1972

סיכום מס' 32 ; משכורות שופטים ; פניית יור הכנסת בענין מר ח. ליאור מיום כד באייר התשלב (8.5.72) ; פניית יור הכנסת בענין תנאי העבודה של עובדי מדור הוועדות מיום א' בסיון תשלב (14.5.72).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים