ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 05/06/1972

סיכום מס' 28 ; פניית יור הכנסת מיום כד באייר תשלב (8.5.72) בענין פדיון חופשה של מר ח.ליאור ; פניית יור הכנסת מיום א' בסיון תשלב (14.5.72) בענין עובדי מדור הוועדות.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים