ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/05/1972

סיכום מס' 27 ; פניית יור הכנסת מיום א' בסיון תשלב(14.5.72)בעניין עובדי מדור הוועדות,פניית יור הכנסת מיום כד' באייר תשלב(8.5.72) בדבר פדיון חופשה של מר ח.ליאור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים