ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/03/1972

סיכום מס' 24 ; גימלאות לשרים. ; משכורת לנושאי משרה בשלטון ; תוספת ותק מיחודת לשופטים.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים