ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/11/1971

סיכום מס' 22 ; גימלאות לפרופסור גינוסר ; הלבשה לשופטים ; השוואת זכויות שופטות לזכויות שופטים ; החלטות הוועדה בעניין גימלאות לשופטים ; זכויות אלמנת דיין לשימוש בטלפון רשמי.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים