ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/09/1971

סיכום מס' 20 ; שירותיים רפואיים לנושאי משרה ברשויות השלטון ; משכורת שופטים-שירותי רפואה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים