ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/12/1970

א)תשלום בעד הוצאות דיור לשרים הפורשים לגימלאות ב)מכוניות צמודות לנושאי משרות בשלטון שפרשו לגמלאות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים