ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/05/1970

תשלומים וזכויות של נושאי משרות בשלטון ; גימלאות לשופטים ; תוספת ערבה לשופטים באילת ; נשיא תורן שעבר מבאר שבע לתל אביב וירד מתפקידו לתפקיד של שופט מחוזי ;הלוואה עומדת לשופט הגר ; דמי ריפוי לנושאי משרות הזכאים לכך.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים