ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/04/1970

סיכום מס' 2 ; משכורות לנושאי משרה ברשויות השלטון ; גימלאות לשרים לשעבר שהם חברי כנסת ; ביטוח אשפוז ; מכונית צמודה +תשלום עבור נסיעות ; מכונית לנשיא בית המשפט לעבודה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים