ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/11/1972

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 18) תשל״ג - 1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים