ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/11/1972

חוק הביטוח הלאומי (תיקון) ; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה ;

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים