ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/12/1971

ישיבת ועדת משנה המשותפת (כספים-שירותים ציבוריים) להצעה לסהי בעניין מדיניות קביעת סוגי נכות (שהתקיימה ביום חמישי, יב בטבת תשלב )

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים