ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/07/1972

חוק מס רכוש וקרן פיצויים תשכ"א-1961-הודעה בדבר ישובי ספר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים