ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/05/1973

תקציב הביטחון לשנת הכספים 1973 ; ועדת משנה לדוחות מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים