ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/05/1973

תקציב הביטחון לשנת הכספים 1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים