ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/07/1973

דברי הספד לצבי נשרי ז״ל ; סיכום עונת הספורט ; שאילתה בענין כספי הפיצויים לחללי מינכן.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים