ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/11/1970

רמת הספורט והחינוך הגופני בארץ ובעיותיהם - הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת ד. מילמן.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים