ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/03/1970

מועדי ישיבות הוועדה ; הרכב הוועדה ; קביעת סדרי עבודת הוועדה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים