ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/12/1972

הצעה לסדר היום של חה״כ מ.צ. נריה בנושא: ביעור ספרות תועבה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים