ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/12/1971

דיון וקבלת חלק מהמסקנות בענין ״נוער במצוקה״.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים